GọiĐặt hẹn

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách hàng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhà MHC cung cấp tới Quý khách hàng 04 gói chăm sóc cơ bản như sau:

  • Gói chăm sóc ban ngày: từ 07h00 – 17h00 hàng ngày.
  • Gói chăm sóc ban đêm: từ 20h00 đến 06h00 hàng ngày.
  • Gói chăm sóc 24h/ngày.
  • Gói chăm sóc toàn thời gian theo tháng. Mỗi ngày 24 giờ.

COPYRIGHT © 2013 | Công ty TNHH Đầu tư y tế MediPhar, VN. All rights reserved.