GọiĐặt hẹn

Dịch vụ thay băng cắt chỉ vết thương, vết mổ của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tại nhà Medi Health Care được thực hiện bởi những điều dưỡng viên nhiều kinh nghiệm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và đảm bảo vô khuẩn, giúp vết thương, vết mổ nhanh lành.

COPYRIGHT © 2013 | Công ty TNHH Đầu tư y tế MediPhar, VN. All rights reserved.