ZaloĐặt hẹn

[Infographic] Tổng kết 10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại trong năm 2019

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn liệt kê danh sách 10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại trong năm 2019, theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Infographic 10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại năm 2019
Infographic 10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại năm 2019
Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top