[ Zalo ][ Đặt hẹn ]

Móng chọc thịt ( ingrown toenail )

Móng chọc thịt (Tiếng Anh: ingrown toenail) là một tình trạng phổ biến khi góc hoặc cạnh của móng chân mọc đâm vào phần thịt mềm gây sưng, đỏ, đau và đôi khi nhiễm khuẩn.

Scroll to Top