Medi Health Care thông báo nghỉ lễ 30/4 & 01/05/2017

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tại nhà Medi Health Care xin thông báo đến Quý khách, Quý Bác sĩ và cùng toàn thể CB – CNV lịch nghỉ lễ mừng …

Medi Health Care thông báo nghỉ lễ 30/4 & 01/05/2017 Đọc bài »