Cách tăng “chuyện ấy”, dễ thụ thai: ăn nhiều hải sản

Hải sản có thể tăng tần suất giao hợp, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, cải thiện chất lượng noãn và gia tăng rụng trứng. Nghiên cứu mới …

Cách tăng “chuyện ấy”, dễ thụ thai: ăn nhiều hải sản Đọc bài »