Tiêm mũi 3 vaccine AstraZeneca có giúp nhiều kháng thể hơn không?

Tôi tiêm 2 mũi AstraZeneca rồi, cho hỏi nếu đươc tiêm mũi thứ 3 thì có nên không và có giúp có nhiều kháng thể COVID hơn không? – Bạn …

Tiêm mũi 3 vaccine AstraZeneca có giúp nhiều kháng thể hơn không? Đọc bài »