Nên làm như thế nào để dạy cho con tập đứng, tập đi, tập nói?

Bé nhà mình đã 11 tháng tuổi mà mới chỉ tập đứng như vậy có hơi chậm không?Mình nên làm như thế nào để dạy cho con tập đứng, tập đi, tập nói, …

Nên làm như thế nào để dạy cho con tập đứng, tập đi, tập nói? Đọc bài »