Bộ Y tế công bố 9 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải giám sát, cách ly

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn giám sát đối với 09 loại bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các bệnh này …

Bộ Y tế công bố 9 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải giám sát, cách ly Đọc bài »