Tác hại khó ngờ của thói quen xả nước bồn cầu mà không đậy nắp

Một nghiên cứu ở Anh cho thấy rằng những hạt nước siêu nhỏ từ bồn cầu có thể phát tán rộng ra xung quanh, thậm chí bám vào mặt và …

Tác hại khó ngờ của thói quen xả nước bồn cầu mà không đậy nắp Đọc bài »