Cua mặt quỷ độc như thế nào? Phải làm gì khi ăn nhầm cua mặt quỷ?

Cua mặt quỷ là một loài cua biển có màu sắc đẹp mắt và kèm theo nhiều chấm đen trên mai cua. Cua mặt quỷ chứa hai chất độc khác …

Cua mặt quỷ độc như thế nào? Phải làm gì khi ăn nhầm cua mặt quỷ? Đọc bài »