Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan BN 420, từng tới chung cư ở TP.HCM

Bệnh nhân P.T.B.P., 71 tuổi, bệnh nhân COVID-19 mới nhất tại Đà Nẵng (bệnh nhân 420) từng đi nhiều nơi, trong đó có TP.HCM. Bộ Y tế vừa ra thông …

Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan BN 420, từng tới chung cư ở TP.HCM Đọc bài »