Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường phòng chống cúm gia cầm

Ngày 24/10/2022, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm. Dịch cúm gia cầm vẫn ghi …

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường phòng chống cúm gia cầm Đọc bài »