Chăm sóc bệnh nhân ung thư sau điều trị hóa chất (xạ trị)

Trong quá trình điều trị ung thư bằng hóa chất (xạ trị), bệnh nhân ung thư có thể sẽ gặp một số tác dụng ngoại ý. Vì lẽ đó, bệnh …

Chăm sóc bệnh nhân ung thư sau điều trị hóa chất (xạ trị) Đọc bài »