Lấy máu xét nghiệm beta hCG tại nhà bao nhiêu tiền?

Hỏi: Em đã chậm kinh được khoảng một tuần rồi và muốn đi xét nghiệm beta hCG để thử thai sớm. Em nghe nói phương pháp thử thai này chính …

Lấy máu xét nghiệm beta hCG tại nhà bao nhiêu tiền? Đọc bài »