Người tiêm vắc xin Covid-19 sẽ không cần phải đo huyết áp

Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc tiêm vaccine Covid-19 áp dụng trên cả nước. Điểm mới trong hướng dẫn này là: …

Người tiêm vắc xin Covid-19 sẽ không cần phải đo huyết áp Đọc bài »