Hoại tử bàn chân do nghe lời thầy lang trị bỏng bằng thuốc lạ và lông gà

Tin lời thầy lang, một bệnh nhân ở Quảng Ninh dùng một đoạn lông gà chấm thuốc và rắc đều vào vùng bỏng ở chân, nhưng sau 2 ngày, bàn …

Hoại tử bàn chân do nghe lời thầy lang trị bỏng bằng thuốc lạ và lông gà Đọc bài »