Bé mọc răng trễ có ảnh hưởng gì không?

Bé nhà cháu nay được 10 tháng nhưng chưa mọc răng. Bác sĩ cho cháu hỏi bé mọc răng trễ nguyên nhân do đâu và có ảnh hưởng gì ko …

Bé mọc răng trễ có ảnh hưởng gì không? Đọc bài »