Một số rối loạn tâm thần hậu Covid thường gặp

Thực tế hiện nay cho thấy mặc dù không phổ biến nhưng tỷ lệ người mắc phải chứng rối loạn tâm thần hậu Covid đang có chiều hướng gia tăng, với …

Một số rối loạn tâm thần hậu Covid thường gặp Đọc bài »