Miễn phí phí dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2016, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe tại nhà Medi Health Care trân trọng gửi tới một nửa Thế giới những lời chúc tốt …

Miễn phí phí dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam Đọc bài »