Bạn có biết: Có thể mỗi tuần bạn đã ăn hết một cái thẻ ATM ?

Một nghiên cứu của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) cho biết, có thể bạn đang ‘nạp’ vào cơ thể 5gr nhựa mỗi tuần, tương đương với lượng …

Bạn có biết: Có thể mỗi tuần bạn đã ăn hết một cái thẻ ATM ? Đọc bài »