46 học sinh nhập viện sau khi ăn quả vông

Sau khi ăn quả dại (quả vông), 46 học sinh Trường phổ thông trung học bán trú Mùn Chung (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã phải nhập viện cấp …

46 học sinh nhập viện sau khi ăn quả vông Đọc bài »