Quy trình lấy máu xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm

Để việc lấy máu xét nghiệm tại nhà đảm bảo kết quả chính xác, ngoài kỹ thuật tốt của nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, quá trình …

Quy trình lấy máu xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm Đọc bài »