Các loại ký sinh trùng thường gặp ở người

Các loại ký sinh trùng thường gặp ở người phải kể đến: Giun đũa, giun móc, giun tóc, sán lá phổi, sán lá gan, ấu trùng sán lợn, sán dây. …

Các loại ký sinh trùng thường gặp ở người Đọc bài »