Quy trình xét nghiệm HIV để cho kết quả chính xác nhất

Nếu kết quả test nhanh cho thấy mẫu máu của người xét nghiệm dương tính với HIV thì vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn người đó đã nhiễm HIV, …

Quy trình xét nghiệm HIV để cho kết quả chính xác nhất Đọc bài »