Cấp thẻ xanh COVID-19 cho F0 khỏi bệnh chưa được quản lý – Giải pháp nào?

Việc cấp thẻ xanh COVID cho F0 đã khỏi bệnh đã được đề cập đến trong dự thảo được Sở Y tế TP.HCM gửi UBND TP mới đây. Tuy nhiên, …

Cấp thẻ xanh COVID-19 cho F0 khỏi bệnh chưa được quản lý – Giải pháp nào? Đọc bài »