Đánh giá vi chất dinh dưỡng cho trẻ cần làm xét nghiệm gì?

Bác sĩ cho tôi hỏi, để đánh giá vi chất dinh dưỡng cho trẻ cần làm những xét nghiệm gì? Tôi muốn kiểm tra tình trạng vi chất dinh dưỡng …

Đánh giá vi chất dinh dưỡng cho trẻ cần làm xét nghiệm gì? Đọc bài »