Tính BMI – Công thức tính chỉ số BMI

BMI là chỉ số đáng tin cậy về sự mập ốm của một người. BMI là phương pháp không tốn kém và dễ thực hiện để tầm soát vấn đề …

Tính BMI – Công thức tính chỉ số BMI Đọc bài »