Xe tròn tập đi tại sao lại bị cấm ở nhiều nước ?

Hoa Kỳ từ lâu đã khuyến cáo không nên sử dụng xe tập đi tròn, nếu có dùng thì dùng loại bé đi đằng sau đẩy tới. Còn Canada thậm …

Xe tròn tập đi tại sao lại bị cấm ở nhiều nước ? Đọc bài »