Xét nghiệm beta sau 10 ngày chuyển phôi: 25 mIU/mL đã có thai chưa?

Chào bác sĩ! Em đã chuyển phôi được 10 ngày và vừa thực hiện xét nghiệm beta hCG cho kết quả là 25 mIU/mL. Em muốn hỏi nồng độ này …

Xét nghiệm beta sau 10 ngày chuyển phôi: 25 mIU/mL đã có thai chưa? Đọc bài »