Đường huyết lúc đói xuống 5.6 đã hết bệnh tiểu đường chưa?

Tôi 52 tuổi, tháng 4/ 2014 đường huyết lúc đói của tôi là 8.4. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc tây 3 tháng thì chỉ số xuống còn 5.4, sau đó …

Đường huyết lúc đói xuống 5.6 đã hết bệnh tiểu đường chưa? Đọc bài »