Xét nghiệm lactate máu là gì ?

Xét nghiệm lactate máu là xét nghiệm đo lường lượng lactate có trong máu người nhằm mục đích theo dõi và chẩn đoán nhiều bệnh, đặc biệt là đối với các …

Xét nghiệm lactate máu là gì ? Đọc bài »